Prohlášení České společnosti pro ekologii k požáru v národním parku České Švýcarsko


Česká společnost pro ekologii (https://www.cspe.cz/) vydala prohlášení k požáru v národním parku České Švýcarsko. Vyzývá v něm, aby při diskuzi o dalším postupu v této oblasti (a v ostatních národních parcích obecně) byl brán zřetel na roli ohně v krajině. V případě území, jejichž posláním je chránit přírodní procesy, by spáleniště měla být ponechána přirozené obnově. Zároveň autoři s ohledem na ochranu zdraví a majetku navrhují vhodná preventivní protipožární opatření.

Celé znění textu: https://www.cspe.cz/prohlaseni-ceske-spolecnosti-pro-ekologii-k-pozaru-v-narodnim-parku-ceske-svycarsko/

Česká botanická společnost se s tímto prohlášením plně ztotožňuje.

Ilustrační fotografie - NP České Švýcarsko