Jarní setkání Bryologicko-lichenologické sekce 2023

Datum události
Kontaktní osoba
Kateřina Dvořáková
Kontaktní e-mail

Místo konání: Chodovská Huť 115, 353 01 Mariánské Lázně

Ubytování bude zajištěno v zařízení “Koza doma” (https://www.kozadoma.cz/)

Přihlášky prosím zasílejte na adresu ekovychova-Dvorakovaatseznam [dot] cz do 13. března. Podrobné informace budou přihlášeným zaslány e-mailem.

Lokalita