J. Sádlo: Radikalizace české flóry: Běženci, uprchlí sluhové, vyděděnci a vzpoura robotů

Datum události

Místo konání: Dukelská 242/1, 370 01 České Budějovice 6

Přednášku s názvem “Radikalizace české flóry: Běženci, uprchlí sluhové, vyděděnci a vzpoura robotů” přednese Jiří Sádlo z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích.

Přednáška proběhne dne 14. 1. 2023 od 9.30 v Jihočeském muzeu.


Aktualizace 18. 1. 2023: Záznam z přednášky je dostupný na YouTube kanálu Jihočeského muzea https://www.youtube.com/watch?v=oXxL1b4J_DQ

Lokalita