E. Ekrtová a kol.: Červená kniha květeny Vysočiny, aneb Co zajímavého roste a rostlo na pomezí Čech a Moravy

Datum události
Kontaktní osoba
Kateřina Woodard
Kontaktní e-mail
Kraj

Místo konání: Katedra botaniky PřF UK, Benátská 433/2, 128 00 Praha 2 — Nové Město

První souborné zpracování ohrožených a vzácných druhů v Kraji Vysočina a ve Žďárských vrších přineslo poměrně alarmující pohled na změnu krajiny za posledních více jak sto let. Zmizely nejen druhy výjimečně vzácné, ale i druhy v minulosti zcela běžné. Na druhou stranu zpracování přineslo i naději, že získaná data využijeme k efektivní ochraně vzácných a ohrožených druhů na Vysočině. Řada z nich zde má dobrou perspektivu a stále je v regionu co objevovat. Přednáška Vás seznámí se způsobem zpracování Červené knihy, ale především je zaměřená na povídání o kytkách, které v regionu rostly anebo stále rostou, co bylo příčinou ústupu jejich rozšíření a co se podniká pro zachování a podporu jejich současných lokalit.

Přednášku přednese Ester Ekrtová, a sice dne 6. 3. 2023 od 17:00 v Krajinově posluchárně. Zároveň bude vysílána on-line, připojit se k videokonferenci bude možné prostřednictvím odkazu: https://meet.google.com/afg-kqft-pua

ilustrační obrázek k přednášce Ester Ekrtové (6. 3. 2023)

Přednáška proběhne v rámci přednáškového cyklu, který pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK.

Lokalita