Exkurze: Roste ještě kociánek na středním Kačáku?

Datum události

Místo srazu: autobusová zastávka Bratronice, Mostecký mlýn, doporučené spojení: linka 386, odjezd z Prahy (Zličín) v 9.10

Exkurze povede údolím Kačáku mezi Dolním Bezděkovem a Dědkovým mlýnem. Cílem jsou převážně různé typy lesních společenstev (dubohabřiny, acidofilní doubravy, fragmenty mochnových doubrav), ale potkáme také skalní společenstva s mochnou skalní (Potentilla rupestris) nebo řeřišničníkem skalním (Cardaminopsis petraea). A při troše štěstí bude snad k vidění i letošní rostlina roku, kociánek.

Návrat nejspíše autobusem ze zastávky Unhošť, Dědkův mlýn v 16:06 (s přestupem v Unhošti na autobus do Zličína).

Vedoucí exkurze: Michal Štefánek

Zprávu o proběhlé exkurzi naleznete na stránce https://botanospol.cz/cs/node/6977

Lokalita