Botanicko-hydrobiologická exkurze povodím Malesického potoka

Datum události
Kontaktní osoba
Ivona Matějková
Kontaktní e-mail

Sraz účastníků: v obci Chotíkov, na autobusové zastávce Chotíkov v 10:30

Okružní trasa do okolí Chotíkova. Při exkurzi se zaměříme na horní tok Malesického potoka pod Krkavcem. Seznámíme se s jeho historií a krajinnými úpravami, které vedly k citelným zásahům do vodního režimu (napřímení vodního toku, odvodnění krajiny). Rovněž bude prozkoumána místní květena. Doporučuje se zpevněná a vodě odolná obuv. Celková délka trasy je přibližně 4 km. Po skončení exkurze možnost občerstvení v cyklobufetu Na Štuperku.

Doporučené spojení: cesta tam – odjezd autobusem z Plzně, Terminál Hlavní nádraží v 10:10, příjezd do Chotíkova v 10:29 / cesta zpět – návrat z Chotíkova do Plzně v odpoledních hodinách (odjezd autobusem v 14:31, případně v 15:30).

Vedoucí exkurze: za hydrobiologickou část Petr Lejčko (Lejckoatseznam [dot] cz (Lejcko[at]seznam[dot]cz)), za botanickou část Ivona Matějková (imatejkovaatzcm [dot] cz (imatejkova[at]zcm[dot]cz)).

Akce je pořádána spolkem Živá krajina Plzeňský kraj, z.s. a Západočeskou pobočkou ČBS.

Lokalita