Lichenologická exkurze na Jouglovku na Křivoklátsku

Datum události
Kontaktní osoba
Milan Štech
Kontaktní e-mail

Místo srazu: před budovou Katedry botaniky PřF JU (Na Zlaté stoce 692/1, 370 05 České Budějovice 2)

Odjezd v 6:30 auty. Návrat kolem 20:00

Vedoucí exkurze: Jan Vondrák

Pro případ neočekávaných změn sledujte těsně před exkurzí nástěnku Katedry botaniky PřF JU https://botanika.prf.jcu.cz/.

Lokalita