Report z první exkurze za Rostlinou roku 2023


První z exkurzí, která směřovala na lokality kociánku dvoudomého (Antennaria dioica), letošní rostliny roku, proběhla v sobotu 13. května 2023.

Zúčastnilo se celkem 10 lidí. Bylo pod mrakem, celkem zima a poněkud vlhko po dešti předešlou noc. Z vytipovaných tří lokalit jižně a jihovýchodně od Protivína se kociánek dvoudomý podařilo ověřit jen na jedné. A to západně od obce Těšínov, v kyselé doubravě, občas s borovicí, s celkem chudým bylinným patrem. Na tomto, pro hledaný druh vhodném stanovišti, našli účastníci celkem tři porosty, každý o ploše asi 0,5 m2. Rostliny teprve začínaly kvést, kvetoucích lodyh bylo přibližně 20, bílé i růžové — je tedy možné, že jde místo, kde se vyskytují samčí i samičí jedinci.

Na dalších dvou lokalitách, v lese severovýchodně od obce Milenovice a jižně od Těšínova, nebyl nalezen kociánek, a bohužel již ani odpovídající biotop.

Účastníci exkurze na lokalitě kociánku dvoudomého, foto: Petr Koutecký
Účastníci exkurze na lokalitě kociánku dvoudomého. Foto: Petr Koutecký
Záběr na rostliny kociánku dvoudomého nalezené během exkurze, foto: Petr Koutecký
V době návštěvy měly nalezené rostliny ještě ne zcela rozvitá květenství. Foto: Petr Koutecký