Petr Pokorný, Tomáš Fér & kol.: Z invazního druhu našincem? O původnosti modřínu opadavého v Čechách.

Datum události
Kontaktní osoba
Kateřina Woodard
Kontaktní e-mail
Kraj

Anotace: Cílený paleobotanický průzkum přinesl doklady o průběžném holocenním výskytu modřínu v severočeských pískovcích. Jak tomu bylo ve zbytku území České republiky, například ve Slezsku, kde se o jeho starousedlosti uvažuje už od okamžiku vydání Hájkova překladu Mattioliho herbáře (1562; „… do Prahy a jinam se vozí toto dříví od Bruntálu…“)? A jak v okolních zemích? Tyto otázky začínáme nově nahlížet ve světle pokračujících fylogeografických analýz.

Přednášku na téma “Z invazního druhu našincem? O původnosti modřínu opadavého v Čechách” přednesou Petr Pokorný, Martin Prach, Tomáš Fér a Jindřich Prach, , a sice dne 4. 12. 2023 od 17:15 v Krajinově posluchárně Katedry botaniky PřF UK (Benátská 2, Praha 2). Přednáška bude zároveň přenášena formou videokonference. Odkaz k připojení se: https://meet.google.com/nsi-tnta-spn.

Přednášku pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK.

Lokalita