Pavel Žďárský: Alois Musil a jeho pobyty v arabských zemích

Datum události
Kontaktní osoba
Kateřina Woodard
Kontaktní e-mail
Kraj

Anotace: Orientalista, cestovatel, papežský prelát, profesor Vídeňské a Karlovy univerzity Alois Musil žil v letech 1868 až 1944. Byl významným učencem, který se zasloužil o vznik československého Orientálního ústavu. Po r. 1948 byl však jeho odkaz komunistickým režimem vytěsňován z paměti národa. Z opakovaných expedic na Blízký východ přivážel poznatky pro mnoho vědních oborů. Botanické výsledky jeho cest do Orientu zpracoval prof. Josef Velenovský v díle Plantae arabicae Musilianae.

Osobnost, život a dílo moravského beduína přiblíží ve své přednášce místopředseda Akademické
společnosti Aloise Musila Pavel Žďárský.

Přednáška proběhne dne 20. 11. 2023 od 17:15 v Krajinově posluchárně Katedry botaniky PřF UK (Benátská 2, Praha 2). Přednáška bude zároveň přenášena formou videokonference. Odkaz k připojení se: https://meet.google.com/bqt-cwnq-feu

Přednášku pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK.

Lokalita