Exkurze: Za kriticky ohroženými druhy rostlin do Holýšova

Datum události
Kontaktní osoba
Daniel Papež
Kontaktní e-mail

Sraz: před nádražní budovou v Holýšově (49.5972442N, 13.1012831E) v 9:00

Cílem exkurze je bývalé vojenské cvičiště v Holýšově. V loňském roce zde byly zaznamenány dva kriticky ohrožené druhy: ovsíček obecný (Aira caryophyllea) a jetel žíhaný (Trifolium striatum). Roste zde ještě něco zajímavého, co bylo přehlédnuto? Cestou je možné si prohlédnout i sleziník netíkovitý (Aplenium adiantum-nigrum), prozkoumat ruderální flóru zdejšího nádraží či z vyhlídky pozorovat panorama Českého lesa. Předpokládaná délka trasy je 5 km.

Vedoucí exkurze: Daniel Papež

Doporučená doprava: cesta tam – osobním vlakem z hlavního nádraží v Plzni v 8:20, příjezd do Holýšova v 8:57 / cesta zpět – odjezd z Holýšova vlakem nebo autobusem (každou hodinu). 

Lokalita