Rozšíření rosičky lysé (Digitaria ischaemum) a r. krvavé (D. sanguinalis) v České republice.