Lesní vegetace vrchu Ostrá Malenica a přilehlého okolí ve Strážovských vrších.