Asterochloris

Genetická variabilita a specifita fotobiontů rodu Cladonia (Ascomycetes). Zuzana Mruzíková Pá 05. 01. 2018 - 18:34
Autor(ka)
Řídká, Tereza
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.