Candelariella coralliza

Příspěvek k poznání lichenoflóry Rašeliniště Jizery a Rašeliniště Jizerky
Autor/autoři
Jiří Malíček & Jan Vondrák
digitalis Út 21. 07. 2020 - 15:30
Časopis
Rok
2014
Ročník
53
Číslo
6
Stránka
16
První nález Calicium montanum v České republice
Autor/autoři
Jaroslav Šoun
digitalis Út 21. 07. 2020 - 15:30
Časopis
Rok
2010
Ročník
46
Číslo
12
Stránka
19
Príspevok k poznaniu lišajníkov Tatier
Autor/autoři
Eva Lisická, Alica Košuthová
digitalis Út 21. 07. 2020 - 15:30
Časopis
Rok
2002
Ročník
29
Číslo
7
Stránka
12