Melč

Ruderální vegetace vybraných obcí na Opavsku. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 23:04
Autor(ka)
Mydlářová, Libuše
Rok
2010
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.