Slezsko

Epifytické mechorosty z čeledi Orthotrichaceae na území Zlatohorské vrchoviny. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 17:56
Autor(ka)
Halfar, Jan
Rok
2004
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.