Nedošínský háj

Vybrané botanické lokality východních Čech. Zuzana Mruzíková Út 07. 03. 2017 - 15:09
Autor(ka)
Merglová, Klára
Rok
2014
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.