přirozená obnova

Analýza květeny vybraných štěrkopískoven v území severně od Kolína. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 20:46
Autor(ka)
Pospíšil, Jiří
Rok
2014
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra biologie.
Přirozená obnova bukového porostu v Píseckých horách. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 20:07
Autor(ka)
Poláchová, Andrea
Rok
2006
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.