Exkurze: Ždánický les - za ostrůvky stepní vegetace, lesy a kolem rybníků Kobeřic u Brna

Datum události
-

Vedoucí exkurze: R. Řepka

Sraz na autobusové zastávce Žarošice, Těšanka v 9:00 (autobus Brno-Kyjov, v 8:12 ze Zvonařky)

Trasa: Těšanka – okraje dubohabřin – údolí plůdkových rybníků, litorál rybníčků,
ověření lokality kostřavy horské (Festuca drymeja) – rybníky Nový + Horáček – po polní cestě k PP Polámanky
(floristický průzkum) – naproti přes potok ke stepní enklávě na SV špici lesa Boří (Bory)
(floristický průzkum)

Odjezd zpět do Brna: z Kobeřic 15:45 (17:.45) do Slavkova (16:02; 18:02), posléze vlakem
16:07 nebo 17:13 do Brna (nebo autobusem 16:23 na Zvonařku)

Lokalita