Časopis Botanika 2/2020

 

V listopadu vyšlo další číslo popularizačního časopisu Botanika.

Čtenáři v něm naleznou příspěvky věnované celé škále témat, od diverzity lišejníků v bukových lesích po bioerozi schránek invazních dírkovců v píscích Štředozemního moře.

Nechybí ani články o cévnatých rostlinách, v příspěvku “Všudypřítomná, užitečná, ale i zatracovaná kopřiva dvoudomá” si zájemci mohou přečíst o evoluční historii kopřiv, další je věnován mokřadním pryšcům naší květeny. Autoři jednoho z dalších článků se zamýšlejí nad otázkou, zda “Jsou vysokohorská společenstva v ohrožení?” a ukazují, jaké dopady na horské ekosystémy může mít šíření nepůvodních druhů.

V neposlední řadě se pak čtenáři mohou dozvědět o aktuálním dění v Botanickém ústavu AV ČR, jsou zde třeba fotografie z příměstského tábora, který proběhl v Průhonicích (v příspěvku “Vědci dětem”), nebo článek “Třeboňská Sbírka vodních a mokřadních rostlin v době koronaviru”.

Kompletní obsah čísla naleznete zde.

Časopis vydává Botanický ústav AV ČR, je k dostání v knihkupectví Academia (49 Kč), na e-mailové adrese níže si také můžete objednat předplatné (150 Kč za 2 čísla ročně + balné a poštovné). Předplatitelé získávají zdarma elektronickou verzi.

Starší čísla v pdf formátu jsou dostupná na adrese https://www.ibot.cas.cz/botanika/?page_id=362&lang=cs

Kontaktní osoba
redakce časopisu Botanika
Kontaktní e-mail
Příloha Velikost
Obsah čapopisu Botanika 2/2020 (.pdf) 68.6 KB