Preslia 93/1 (2021)

 

První letošní číslo časopisu Preslia je monotematické, na 88 stranách přináší souhrnné informace o projektu Pladias (Plant Diversity Analysis and Synthesis).

Projekt byl řešen v letech 2014 až 2018 a jeho hlavní náplní bylo vytvoření obsáhlé databáze dat o flóře a vegetaci České republiky. Autoři ve svém příspěvku popisují strukturu databáze, charakter zahrnutých dat i použitý software, zároveň jako jeden z výstupů prezentují serii map, které ukazují hlavní trendy v geografickém rozšíření vybraných charakteristik flóry na území ČR.

Číslo v pdf podobě a elektronické přílohy naleznete na stránkách časopisu Preslia.

Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 200 Kč, pro členy ČBS 75 Kč).

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail