Exkurze za podzimní květenou do pískovny u Beňov

Datum události
-

 

Exkurze do botanicky málo probádaného a z větší části volně přístupného areálu štěrkopískovny, která leží v Klatovské kotlině při levém břehu Úhlavy mezi obcemi Beňovy a Poborovice. Lokalitu tvoří menší i větší vodní plochy (možnost koupání) samovolně vzniklé po těžbě štěrkopísků. Mezi vodními plochami se nacházejí nivní louky, poloruderální travnaté plácky, navážky hlušiny a remízky. Dle času a zájmu je možné navštívit i sousední lokality, například nedalekou přírodní rezervaci Luňáky. Příchod na pískovnu: od železniční zastávky v Bezděkově.

Sraz účastníků: v 8:45 na vlakové zastávce v Bezděkově u Klatov.

Doprava: cesta tam – rychlík Plzeň hl.n. (odjezd v 7:40), příjezd do Bezděkova v 8:44 / cesta zpět – osobním vlakem z Bezděkova (odjezd v 15:12), příjezd do Klatov v 15:16, navazuje rychlík do Plzně v 15:30 (příjezd do Plzně, hl.n. v 16:19).

Vedoucí exkurze: Ivona Matějková

Kontaktní osoba
Ivona Matějková
Kontaktní e-mail
Telefon
Lokalita