Bohumil Mandák: O vzniku druhů skupiny Chenopodium album

Datum události
-

 

Díky značné morfologické proměnlivosti představují druhy z okruhu merlíku bílého (Chenopodium album agg.) taxonomicky obtížně uchopitelnou skupinu rostlin. Přestože se jednotlivé rozlišované druhy morfologicky často překrývají a jejich určování je tak mnohdy obtížné, vznik jednotlivých druhů má svůj pevný řád a je až překvapivě jednoduchý ve srovnání s množstvím tvarů, kterých tyto druhy mohou v přírodě nabývat. Představí nám jej Bohumil Mandák z Katedry ekologie ČZU a Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích v rámci úvodní z přednášek letošního podzimního cyklu.

Přednáška proběhne na Katedře botaniky PřF UK (Benátská 2) v Krajinově posluchárně.

Pozvánku na přednášku v pdf formátu naleznete níže.

Program podzimního přednáškového cyklu ČBS a Katedry botaniky PřF UK viz v pdf souboru zde

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail