Jindřich Prach: Jezerní krajina Třeboňska – paleoekologické čtení vývoje prostředí od poslední doby ledové

Datum události
-

 

Co v dnešní krajině je výsledek lidské činnosti a je nové a co zde je tisíce let?

Na příkladu Třeboňska, kde se kombinuje botanické, paleoekologické, geologické, geomorfologické, archeologické a všelijaké další bádání, nám autor přednášky ukáže, co a jak lze o minulé krajině a ekosystémech zjistit.

Pod dnešní na první pohled plochou a fádní krajinou se podařilo odkrýt pestrou krajinu pozdní doby ledové, kde byly v posledních 15 000 letech desítky menších i větších jezer a mokřadů, mezi nimi kopečkovitá krajina s dunami vátých písků a sídlišti mezolitických lovců. Ukázalo se, že podobných lokalit, jako je desítky let podrobně zkoumané jezero Švarcenberk, je v oblasti více. Dnešní ochranářsky ceněné vodní a mokřadní biotopy jsou svým způsobem pokračovatelem, v některých případech možná dokonce přímým, pozdně glaciálních jezer. Jejich sedimenty jsou nebývale detailním archivem, kde jsou zachyceny změny prostředí v minulosti.

Chcete vědět více? Neváhejte a přijměte naše pozvání na poslední přednášku pražského podzimního cyklu, která proběhne v budově Katedry botaniky PřF UK (Benátská 2, Praha 2, 128 00) v Krajinově posluchárně.

Pozvánku na přednášku v pdf formátu naleznete níže.

 

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail
Příloha Velikost
pozvanka_J.Prach_.pdf 642.02 KB