Bryonora 60 (2017)

 

Již 60 svazek časopisu Bryonora je věnován zejména bryo- a lichenofloristice, přináší komentované seznamy mechorostů a lišejníků zaznamenaných během bryologicko-lichenologických setkání, jakož i výběr pozoruhodných nálezů lišejníků z čeledi Parmeliaceae v ČR, či další souhrnný článek ze série “Zajímavých bryofloristických nálezů”. Novinkou tohoto čísla je sekce “Žurnál klub”, která čtenářům představuje zajímavé články a studie. Dočteme se zde např. o halucinogenním lišejníku či úloze stopkovýtrusných kvasinek v kůře vřeckovýtrusných lišejníků nebo o mapování invazního mechu Campylopus infroflexus pomocí dálkového průzkumu Země.
Další část časopisu je věnována literatuře, předkládá čtenáři recenze, českou a slovenskou lichenologickou bibliografii i výčet nové bryologické literatury.

Podrobný obsah čísla naleznete na stránkách http://botanika.prf.jcu.cz/BLS/bryonora_iss_60.php

Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 100 Kč, pro členy ČBS 75 Kč).

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail