Radim Hédl: Dlouhodobé změny vegetace temperátních lesů

Datum události
-

 

Globální změna prostředí se projevuje také v temperátních lesích, relativně nejstabilnějším z hlavních typů temperátních ekosytémů. Les vnímá většina lidí jako něco původního, dlouhodobě neměnného, přitom však i zranitelného vlivem nevhodného hospodaření a různých kalamit. Ačkoli se les řídí hlavně z lidského hlediska pomalým vývojem stromů, jde o poměrně dynamický ekosystém. Temperátní lesy jsou rozšířeny hlavně na severní polokouli a tvoří velkou část přirozeného pokryvu východní části severní Ameriky, Evropy a východní Asie. O tom, jak se měnila během 20. století jejich vegetace, máme poměrně dobrou představu především ve střední Evropě, ale i na větším měřítku. Zpřesnění těchto poznatků napomáhá také využití starých fytocenologických záznamů, které vypovídají o minulé lesní vegetaci a poskytují tak srovnání se současným stavem. 

Cílem přednášky je představit tento potenciál, jeho současné využití a samozřejmě také souhrn nejdůležitějších výsledků.
 

Přednáška proběhne v budově Katedry botaniky PřF UK (Benátská 2, Praha 2) v Krajinově posluchárně. 

Pozvánku na přednášku v pdf formátu naleznete níže.

Program celého přednáškového cyklu viz zde.

 

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail