Helena Štorchová: Druhová radiace rostlin na příkladech ze Severní Ameriky. Opravdu víme, jak vznikají nové druhy?

Datum události
-

 

V Severní Americe existují druhově bohaté rody, které na území Eurasie nenajdeme. Jiné rody obývají celou severní polokouli, ale druhově se rozrůznily jen na jednom kontinentě. Setkáme se i s konzervativci, kteří se drží jedné šablony a nerady speciují, byť rostou na několika světadílech. Ke vzniku nových druhů vedou různé cesty, my známe jen některé z nich.

Helena Štorchová ve své přednášce, na kterou tímto všechny srdečně zveme, přiblíží dosud přehlíženou roli rozmnožovacích způsobů (zejména gynodiécie, která je obecně málo známa) při vzniku nových druhů.

Přednáška proběhne v budově Katedry botaniky PřF UK (Benátská 2, Praha 2) v Krajinově posluchárně. 

Pozvánku na přednášku v pdf formátu naleznete níže.

Program celého přednáškového cyklu viz zde.

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail