Preslia 90/2 (2018)

Druhé číslo časopisu Preslia přináší nový soubor Ellenbergových hodnot pro rostliny České republiky a též několik příspěvků věnovaných taxonomii různých skupin.

Ellenbergovy indikační hodnoty jsou používané k odvození ekologických charakteristik poměrně hojně, hojně se ale diskutuje i otázka jejich univerzální aplikace v případě oblastí mimo Německo, kde byl jejich soubor sestaven. Tato práce přináší verzi přizpůsobenou vegetaci České republiky (soubor je ke stažení na stránkách časopisu Preslia, je též součástí databáze Pladias).

Na dalších stránkách je odborné veřejnosti představen nový druh, pcháč Cirsium greimleri. Jedná se o diploidní taxon, endemit východních Alp a Dinárských hor, zatímco jeho vikariant, blízce příbuzný tetraploidní C. waldsteinni je domovem v jižních a východních Karpatech. Jak na molekulární tak morfologické úrovni jsou oba druhy jasně odlišené, jak příspěvek ukazuje.

Další článek, podložený porovnáním DNA ze 188 let staré herbářové položky a z rostlin recentně sebraných na typové lokalitě vrhá světlo na doposud sporný původ jednoho z kříženců v rámci rodu Potamogeton (konkrétně se jedná P. ×nerviger).

Poslední příspěvek je taktéž věnován taxonomii, byť předmět a taxonomická úroveň se od předchozích diametrálně liší. Jde o nové vymezení rodu sinic Oscillatoria.

Články v pdf podobě a elektronické přílohy naleznete na stránkách časopisu Preslia.

Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 200 Kč, pro členy ČBS 75 Kč).

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail