Bryonora 61 (2018)

 

Nové číslo časopisu Bryonora přináší čtenářům zejména floristické články, seznámí je s lichenoflorou NPR Děvín a Tabulová v CHKO Pálava či NPR Čertova stěna-Luč u Loučovic nebo s mechorosty zaznamenanými během jarního 21. setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Nečtinách. Jeden z článků je též věnován zahraničním nálezům a sice vzácným slatiništním mechům na území Běloruska. Následují “Zajímavé bryofloristické nálezy” tentokrát z naší Republiky a příspěvky v rubrice “Žurnál klub”. První z nich poukazuje na otázky ohledně taxonomické pozice lišejníků v případě, kdy jasně odlišené morfotypy mají geneticky identické mykobionty. Druhý pak představuje práci věnovanou endofytům, která přinesla překvapivé nálezy lichenizovaných hub bez symbiotických fotobiontů, a sice uvnitř jehlic borovic. Rubrika “Personalia” je věnována vzpomínkám na nedávno zesnulé kolegy, I. Pišúta, A. Kubínskou, J. Váňu a J. Heinrichse.

Podrobný obsah čísla (včetně článků v pdf) naleznete na stránkách http://botanika.prf.jcu.cz/BLS/bryonora_iss_61.php

Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 100 Kč, pro členy ČBS 75 Kč).

 

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail