Oddíly (v) přírodě

Datum události
-

Hledáme odborníky, zapojte se!

Jak vyplynulo z diskuse na posledním setkání pracovní skupiny ochrany přírody při České botanické společnosti, jedním z důležitých témat je drobná péče i o méně významné lokality. Na základě diskuse výboru PS vznikl podnět, který vyústil v právě spuštěný projekt Oddíly (v) přírodě, jehož realizátorem je Skautský institut.

O co jde?

V plánu je zapojit dětské oddíly či skupiny, které převezmou patronát nad vybranými lokalitami a několikrát ročně se na ně vypraví. Kromě zásahů budou provádět i jednoduchý monitoring a vyhodnocení.

Zatím je v plánu tento model spolupráce vyzkoušet v menším rozsahu, a to sice na území Prahy, která realizaci projektu podpořila. Společně s magistrátem byly vytipovány desítky vhodných lokalit.

V současné chvíli máme přihlášenou již první desítku oddílů z celé Prahy a hledáme odborníky, přírodovědce, ochranáře, kteří by se stali “průvodci / mentory” jednotlivých oddílů. Jejich úkolem bude se sejít s oddílem na schůzce, seznámit jej s přírodovědnými hodnotami území i smyslem a způsobem péče, nastavit způsob monitoringu a alespoň 2x vyrazit s oddílem na lokalitu v průběhu následujícího roku.

Pokud byste měli chuť stát se doprovázejícím patronem některého ze zapojených oddílů, předběžně a nezávazně se přihlaste zde. Časově průvodcovství oddílu odhadujeme na první desítky hodin ročně.  

Úvodní setkání k projektu s oddíly proběhne již 26. září od 18 h v prostorách Skautského institutu v Praze. Pokud se tato spolupráce osvědčí, rádi bychom stejný model spolupráce do budoucna rozšířili.

V případě zájmu o další informace se neváhejte obracet na Annu Šlechtovou (anna [dot] slechtovaatgmail [dot] com).

Kontaktní osoba
Anna Šlechtová
Kontaktní e-mail