Milan Chytrý: Pladias – databáze české flóry a vegetace

Datum události
-

 

Databáze Pladias je novým veřejně přístupným elektronickým zdrojem základních botanických informací pro území České republiky. Obsahuje kriticky revidované originální údaje o celé naší flóře a vegetaci včetně podrobných dat o rozšíření druhů a o několika desítkách biologických a ekologických vlastností jednotlivých druhů. Databáze je vytvářena od roku 2014 pod vedením botaniků z Masarykovy univerzity a Botanického ústavu AV ČR ve spolupráci s řadou dalších institucí a odborníků. Přednáška představí obsah databáze a možnosti jejího využití v botanickém a ekologickém výzkumu i v praxi.

Přednáška se uskuteční v Krajinově posluchárně (Katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, Praha 2).

Pozvánku na přednášku v pdf formátu naleznete níže.

Program celého přednáškového cyklu viz zde.

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail