Petr Karlík & Ivan Větvička: Starček úzkolistý – nebezpečný cizokrajný krasavec

Datum události
-

 

Starček úzkolistý (Senecio inaequidens) se na našem území vyskytuje teprve od roku 1997. Od té doby se tento jihoafrický druh zabydlel na kilometrech náspů železničních tratí, okrajů dálnic a v mnoha opuštěných průmyslových areálech.

Jaká přináší rizika? Ohrožuje botanicky cenné lokality? Máme kvůli němu přestat jíst med? Máme se strachovat o játra svých býložravých miláčků? Pokud je odpověď alespoň na některou z otázek ano, pak je čas na akci!

Přednáška se bude věnovat zhodnocení možných rizik a na základě výsledků podrobného mapování druhu na území Prahy předkládá možnosti jeho případné likvidace. Uskuteční se v Krajinově posluchárně (Katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, Praha 2).

Pozvánku na přednášku v pdf formátu naleznete níže.

Program celého přednáškového cyklu viz zde.

 

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail