Seminář u příležitosti 90. narozenin prof. Jana Jeníka

Datum události
-

 

Všechny zájemce z řad členů ČBS, studentů PřF UK i široké veřejnosti zveme na mimořádný seminář, který se uskuteční dne 28. ledna v Krajinově posluchárně (Benátská 433/2,128 00 Nové Město). Bude věnován tématům, která jsou spjata s osobností letošního jubilanta, čestného člena ČBS pana profesora Jana Jeníka.

Těšit se můžete na následující příspěvky:

J. Kubíková Geobotanik Jan Jeník – úhelné kameny jeho vědecké, pedagogické a společenské činnosti 
J. Květ Jan Jeník a program Man and Biosphere (MaB)
L. Bureš Velká kotlina včera, dnes a zítra
V. Treml Horní hranice lesa ve středoevropských pohořích na sever od Alp – dendroklimatologický pohled
P. Sklenář Ze Sněžky na Chimborazo a zase zpátky — geobotanické zkušenosti z (vysokých) hor
J. Klimešová Hory, kořeny a tropy
T. Herben Disturbance (nejen v alpínské zóně), druhová diverzita a funkční vlastnosti rostlin
P. Kovář Terestrické biotopy Evropy: mapování a podklady k využití krajiny (odezva na výstupy mezinárodního projektu po 15 letech)
K. Prach Projekt Horní Lužnice a návaznosti
J. Jeník Synergie reliéfu, větru a vegetace v Prezidentském pohoří, USA

 

Začátek semináře je v 16 hod.

Seminář pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK a Botanickým ústavem AV ČR

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail