Setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů

Datum události
-

Pracovní skupina pro ochranu přírody při ČBS vás zve na 8. ročník Tematické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny, které se uskuteční ve dnech, 10. až 12. dubna 2019 v CHKO Bílé Karpaty ve Vápenkách. Jako obvykle plánujeme, že základem setkání bude představení projektů jednotlivých účastníků z různých tematických okruhů – výzkum vzácných druhů, problematika managementu vzácných druhů a jejich lokalit, záchranné programy – a následná diskuze či výměna zkušeností mezi účastníky z různých institucí (univerzity, výzkumné ústavy, státní ochrana přírody, nevládní organizace). Zároveň setkání proběhne plénum pracovní skupiny Ochrana přírody. Prosíme zájemce o účast s příspěvkem i bez něj o přihlášení do 25. února 2019 prostřednictvím formuláře (https://goo.gl/forms/z3rkTS1Lasm4mbMj1). Více informací najdete na webu ČBS v sekci Pracovní skupina pro ochranu přírody.

 

Kontaktní osoba
Anna Šlechtová
Kontaktní e-mail