Memorandum o spolupráci ČBS a AOPK

 

Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny již proběhla nejedna akce ČBS (např. setkání ke studiu vzácných druhů, různé exkurze). Dosavadní kooperace však byla iniciována zejména jednotlivci, členy ČBS v řadách zaměstnanců Agentury ochrany přírody a krajiny.

Od letošního roku bude probíhat spolupráce na úrovni obou institucí, oficiálně to bylo stvrzeno podpisem “Memoranda o spolupráci mezi Českou botanickou společností a Agenturou ochrany přírody a krajiny”.

Obě strany si od tohoto kroku slibují rozšíření vzájemné spolupráce v oblasti popularizace vědy, výzkumu a ochrany přírody. Za AOPK podepsal Memorandum ředitel František Pelc, za ČBS předseda Společnosti Karel Prach.