Douglaska tisolistá v lesních výsadbách - vyjádření ČBS

 

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) je původem ze Severní Ameriky. Místy se v českých lesích pěstuje (a úspěšně zmlazuje), doposud je zastoupena přibližně 0,24 %, jak uvádí Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti.

V souvislosti s rozpadem smrkových monokultur se uvažuje o jejím využití v obnově lesních porostů. Vykazuje totiž značnou odolnost vůči suchu i vysokou produkci dřevní hmoty. Po hospodářské stránce je proto velmi ceněna.

Její začlenění do lesnických výsadeb je v současnosti, vzhledem k tomu, že se jedná o nepůvodní dřevinu, omezeno legislativně. S návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, by ale mohlo dojít ke změně. Tato skutečnost vyvolala diskuze v ochranářských i lesnických kruzích, nebyla ani opomenuta médii.

Ač mohou být hospodářsky významné, je předběžná opatrnost v případě zavádění nepůvodních druhů víc než na místě (vzpomeňme výsadby akátů a borovice vejmutovky). U douglasky lze vysoký invazní potenciál také předpokládat. A dopady na naše ekosystémy v případě její invaze jsou jen těžko předvídatelné.

Vyjádření České botanické společnosti k problematice naleznete v příloze.