Rozšíření slanomilných kuřinek (Spergularia marina a S. media) v České republice a jejich expanze na silnicích a dálnicích

Autor/autoři
Michal Ducháček a Pavel Kúr
Abstrakt

Kuřinka solná (Spergularia marina) a kuřinka obroubená (S. media) jsou slanomilné druhy s téměř kosmopolitním rozšířením, jež jsou svým výskytem vázány na mořské pobřeží a vnitrozemská slaniska obou polokoulí. V České republice rostly v minulosti vzácně na slaniskách jižní Moravy, severozápadních Čech a přilehlé části středních Čech; na některých z těchto lokalit byly ověřeny i v současnosti. Oba druhy jsou v Červeném seznamu zařazeny jako kriticky ohrožené, proto bylo překvapením, když se začaly objevovat podél silnic. V průběhu výzkumu silniční flory se ukázalo, že četnost výskytu je mnohem větší, než se původně předpokládalo.

V tomto příspěvku autoři shrnují rozšíření obou slanomilných kuřinek, které doplňují současnými údaji o výskytu obou druhů na dálnicích a silnicích v České republice.

Rubrika
Rok
2019
Ročník
54
Číslo
2
Stránka
157