Poznámky k fytogeografii Českého lesa

Autor/autoři
Jaromír Sofron
Abstrakt

Fytogeografický okres Český les patří převážně do submontármího stupně. Jen výjimečně (např. v kontaktu s Tachovskou brázdou) sem zasahuje pruh suprakolinního stupně; do montánního stupně zasahují vrcholové partie v Čerchovském lese a pravděpodobně i vrcholové partie vrchů Havran a Dyleň.

Jako celek patří Český les mezofytiku, prvky oreofytika jsou nehojně přítomny pouze ve skupině Čerchova, v inverzních polohách vodotečí a v podmáčených a rašeliníkových lesích. Montánní charakter mají i některá další zrašelinělá území nižších poloh. Květena Českého lesa (cf. Sofron et Pyšek 1989) vykazuje nápadný florogenetický vztah k západně ležícím územím v Bavorsku (pohoří východně od Rýna), k Slavkovskému lesu, k Smrčinám (Fichtelgebirge).

Článek blíže pojednává o významných prvcích flóry Českého lesa a vlivech, které ji historicky formovaly.

Článek je součástí digitální knihovny MZK, dostupný zde.

Rubrika
Rok
1996
Ročník
31
Číslo
1
Stránka
61