hranice rozšíření

Vegetační charakteristika geograficky významných prvků květeny Zlínska. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 23:38
Autor(ka)
Daněk, Pavel
Rok
2011
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.