Nová pracovní skupina ČBS - Ochrana přírody

Zřízení pracovní skupiny “Ochrana přírody” schválilo valné shromáždění ČBS dne 26.11.2016. 

Důvodem pro zřízení této pracovní skupiny je posílení spolupráce mezi botaniky a ochranáři a větší zapojení ČBS do aktivit spojených s ochranářskými tématy.

Pracovní skupina by optimálně mohla sloužit

  • jako iniciátor aktivit a projektů na poli ochrany přírody v rámci ČBS. Je zřejmé, že ve srovnání s např. ČSO nemá ČBS obdobnou startovní pozici a srovnatelnou základnu a také, že skutečně aktivní působení v této oblasti se do budoucna neobejde bez projektů s odpovídajícím finančním rámcem, pro první fázi je však podstatné především sdružit zájemce o tato témata s perspektivou postupného možného rozvoje aktivit.
  • jako navrhovatel stanovisek (pro Hlavní výbor) k zásadním tématům, majícím dopady na stav přírody v ČR. Příkladem jsou např. dosavadní aktivity ČBS v rámci Koalice pro Naturu či nedávné stanovisko ČBS k Labi.
  • k výměně zkušeností mezi botaniky a ochranáři. Vhodnou aktivitou může být pořádání seminářů, exkursí, zaměřených na ochranu přírody, ať již jako samostatných akcí nebo paralelně s existujícími aktivitami ČBS, jako je např. floristický kurs či iniciovat ochranářsky (managementově) zaměřené exkurse v rámci pobočkových akcí. Podstatná je zejména možnost diskuse o (ne)vhodném managementu na konkrétních lokalitách. Sekce tak může sloužit jako důležitá zpětná vazba mezi ochranáři a botaniky.
  • k podpoře komunikace a propagace. Viz např. obdobné aktivity ČSO. Je však zřejmé, že toto téma jde napříč celou ČBS a netýká se pouze ochranářských aktivit.
Kontaktní osoba
Handrij Härtel