Mechorosty zaznamenané v průběhu 12. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v CHKO Křivoklátsko

Autor/autoři
Jan Kučera, Frank Müller, Vítězslav Plášek
Časopis
Abstrakt

233 bryophytes recorded and/or collected during the 12th Spring Bryological and Lichenological Days in the Křivoklátsko Biosphere Reserve of Central Bohemia are listed. The most interesting records (Andreaea rothii subsp. rothii, Buxbaumia viridis, Dicranum viride, Gymnostomum calcareum, Hylocomium brevirostre, Neckera besseri, Orthotrichum patens, Weissia squarrosa, Zygodon rupestris) are discussed in detail.

Rok
2005
Ročník
35
Číslo
6
Stránka
21
Příloha
Příloha Velikost
bryonora35_5.pdf 281.91 KB