Preslia 93/4 (2021)

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail

 

Vychází poslední letošní číslo časopisu Preslia. Zároveň se jedná o poslední číslo, které bude distribuováno v tištěné podobě a je k zakoupení v sekretariátu ČBS (cena: 200 Kč, pro členy ČBS 75 Kč). Od roku 2022 bude Preslia vycházet pouze on-line, a sice v režimu „gold open access“.

 

Obsah

Autoři prvního příspěvku se zaměřili na srovnání cytotypů kopřivy dvoudomé (Urtica dioica). Cílem bylo zjistit, do jaké míry se liší, co se vyhraněnosti ekologických nároků týče, a zda jsou pozorované odlišňosti nezávislé na prostorové škále.

Další článek je věnován taxonomii okruhu ostružiníku Rubus gothicus v jihovýchodní části střední Evropy. Autoři vylišují v rámci studované oblasti (Panonská nížina, Česko a přilehlé oblasti Polska) celkem 4 stabilní (apomiktické) druhy: R. gothicus, R. subgothicus, R. lobifolius a R. scarbantinus. Poslední dva ze zmíněných jsou v rámci předkládané práce nově popsané.

Apomiktické rostliny jsou předmětem i dalšího z příspěvků. konkrétně jde o pampelišku Taraxacum pieninicum ze sekce Erythrocarpa. Autorům se podařilo získat materiál z locus classicus v Pieninách, který podrobili zkoumání. Ukázalo se, že k tomuto druhu patří i slovenské populace popsané dříve jako T. erythrocarpum. Areál T. pieninicum je tedy mnohem širší, zahrnuje vápencová bradla nejsevernějších i nejzápadnějších Karpat. Autoři předpokládají, že druh vznikl z předků na severu a v centru Balkánského poloostrova.

Předposlední článek pojednává o dopadech invazních druhů na původní vegetaci. Modelovým taxonem zde byla slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus), autoři sledovali jak ovlivňuje společenstva v Severní Americe, kde je původní, a v invadovaném evropském areálu. Negativní dopad na druhovou bohatost byl pozorován pouze v Evropě. Míra kolonizace arbuskulárními mykorhizními houbami, která může být významným faktorem regulujícím rostlinné invaze a byla v rámci studie sledována, se mezi původními a nepůvodními lokalitami nelišila.

Poslední zde publikovaná studie je věnována reprodukčním způsobům pýrů, ukazuje, že tzv. mentor efekt zvyšuje míru autogamie.

Číslo v pdf podobě a elektronické přílohy naleznete na stránkách časopisu Preslia.

Příloha Velikost
Obsah časopisu Preslia 93/4 261.88 KB