Velikost genomu, genomický GC obsah a jejich vztah k fenotypovým znakům mechorostů.