fylogeneticky nezávislé kontrasty

Velikost genomu, genomický GC obsah a jejich vztah k fenotypovým znakům mechorostů.

Autor(ka)
Burešová, Michaela
Rok
2013
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Jiné jméno autorky: Michaela Fajkusová