délka/velikost průduchů

Velikost genomu a poměr bazí v genomu čeledi Ranunculaceae. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 11:23
Autor(ka)
Kočková, Lenka
Rok
2012
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.