obsah GC bazí

Korelace velikosti průduchů s genomickými parametry kapraďorostů. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 23:47
Autor(ka)
Burešová, Michaela
Rok
2011
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Jiné jméno autorky: Michaela Fajkusová

Velikost genomu, genomický GC obsah a jejich vztah k fenotypovým znakům mechorostů. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 12:46
Autor(ka)
Burešová, Michaela
Rok
2013
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Jiné jméno autorky: Michaela Fajkusová

Obsah DNA a AT/GC genomový poměr v čeledi Apiaceae. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 11:05
Autor(ka)
Schwarzová, Jana
Rok
2012
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.