Tematické setkání ke studiu vzácných druhů rostlin 2022 - závazná přihláška, program

Datum události
Kontaktní osoba
Anna Šlechtová
Kontaktní e-mail

 

Pracovní skupina pro ochranu přírody České botanické společnosti ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Botanickým ústavem AV ČR a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy vás zve na 9. ročník Tematického setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny.

Setkání se uskuteční ve dnech 4. — 6. května 2022 na okraji CHKO České Středohoří v Úštěku. Bližší informace včetně programu exkurzí naleznete v pozvánce.

V případě zájmu zašlete přihlášku do 31. března 2022, a to prostřednictvím interaktivního formuláře (https://forms.gle/qvXH7NdPs8XSWFPQ6), součástí přihlášky je výběr jídla i rezervace ubytování.

Letošní setkání je pořádáno zároveň jako vzpomínka na Vítka Grulicha, dlouholetého aktivního účastníka těchto setkání.