Exkurze ze Svatého Jana vyhlídkovou cestou do Berouna

Datum události

 

Exkurze povede ze Svatého Jana pod Skalou přes NPR Karlštejn do Berouna. Na Dlouhé skále bude příležitost seznámit se s vegetací jarních efemer, či se silenkou hajní (Silene nemoralis), možná bude k vidění i nenápadná orchidej, korálice trojklanná (Corallorhiza trifida) v bučinách na Herinkách, kosatec bezlistý (Iris aphylla) nad Hostimí, hlaváček jarní (Adonis vernalis) na Čihadle či lipnice bádenská (Poa badensis) na Lištině. V neposlední řadě exkurze zavítá na lokalitu s výskytem hrachoru panonského (Lathyrus pannonicus), sasanky lesní (Anemone sylvestris) a lýkovce vonného (Daphne cneorum).

Sraz v 9:50 ve Svatém Janu pod Skalou. Busem ze Zličína v 8:35 do Berouna (možno též vlakem), přestup na bus v Berouně, zastávka U černého koně v 9:29, příjezd do Svatého Jana v 9:46. Odjezd z Berouna do Prahy možný vlakem každou půlhodinu.

Vedoucí exkurze: Tomáš Tichý

Program jarních exkurzí do okolí Prahy: https://botanospol.cz/cs/node/6659

Lokalita