Exkurze za hadci a orchidejemi do okolí Poběžovic z pohledu geologie a botaniky

Datum události
Kontaktní osoba
Ivona Matějková
Kontaktní e-mail

 

Průvodci: za botaniku Ivona Matějková (tel. 604 570 387, imatejkovaatzcm [dot] cz), za geologii Václav Pachl (LB Minerals, s.r.o.).

Celodenní exkurze. Pěší okruh z Poběžovic přes přírodní rezervaci Drahotínský les (hadcové podloží, výskyt vzácných kapradin včetně kriticky ohroženého sleziníku nepravého – Asplenium adulterinum). Odtud se vydáme do přírodní památky Hvožďanská louka, kde jsou chráněny květnaté luční porosty s orchidejemi. Poté návrat zpět do Poběžovic. Celková délka trasy kolem 12 km.

Sraz účastníků na železniční zastávce v Poběžovicích v 9:00.

Doprava: tam a zpět: individuální.

Exkurzi ve spolupráci se Západočeskou pobočkou ČBS pořádá AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les.

Lokalita